Vuosi lyhyesti

Q1/2010 "Vuosi käynnistynyt vahvasti"

 • Orion kommentoi Yhdysvaltain lääkeviranomaisen (FDA) julkaisemaa tiedotetta Orionin
  Stalevo-lääkkeen meneillään olevasta turvallisuusarviosta.
 • Orion aloitti uuden Easyhaler-tutkimusohjelman flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi.
 • Orion siirsi Easyhaler-tuoteperheen myyntioikeudet takaisin itselleen Skadinaviassa.
 • Orion lanseerasi hevosten rauhoitteeksi tarkoitetun Domosedan-geelin omilla myyntialueillaan Euroopassa.
 • Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa.

 

Q2/2010 "Vakaa kasvu jatkui"

 • Orion sai alustavat myönteiset tulokset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla tehdyistä kliinisistä tutkimuksista ja ilmoitti suunnittelevansa sen myyntilupahakemuksen jättämistä Euroopan lääkeviranomaiselle vuoden 2010 loppuun mennessä.
 • Orion paransi vuodelle 2010 antamaansa näkymäarviotaan, koska myönteinen tuloskehitys oli jatkunut myös toisella vuosineljänneksellä.
 • Orion ja Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion patenttejaan puolustaakseen haastoi Sunin oikeuteen Yhdysvalloissa Sunin jätettyä Orionin Comtan- ja Stalevo -lääkkeiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.
 • Orion Diagnostica sai huhtikuussa Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon Orion Clean Card PRO -pintapuhtaustestille. Painotekniikan avulla valmistettava kemiallinen testi syntyi Orion Diagnostican ja VTT:n yhteistyönä.
 • Orion nimettiin Janssen Animal Healthin seuraeläinvalmisteiden jakelijaksi tietyissä itäisen Euroopan maissa.
 • Orion ja Selvita sopivat yhteistyöstä koskien Selvitan tutkimusohjelmaan sisältyvien Alzheimerin taudin ja muiden kognitiivisten häiriöiden lääkehoitoon tarkoitettujen yhdisteiden jatkokehittämistä ja kaupallistamista.

 

Q3/2010 "Kasvu jatkui vahvana"

 • Orion kommentoi Yhdysvaltain Lääkeviranomaisen (FDA) tiedotetta Orionin Stalevo-lääkkeen meneillään olevasta turvallisuusarviosta liittyen STRIDE-PD -tutkimuksessa havaittuihin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin.
 • Orion allekirjoitti Simdax-sydänlääkkeen markkinointipartneruussopimukset tietyille Euroopan ulkopuolisilla alueille.
 • Orion Diagnostica lanseerasi QuikRead-tuoteperheeseen uuden sukupolven helppokäyttöisen QuikRead go -mittalaitteen.
 • Pfizer, Orionin eläinrauhoitteiden markkinointipartneri, lanseerasi Domosedan-geelin Yhdysvalloissa.

 

Q4/2010 "Myönteistä kehitystä läpi vuoden"

 • Orion paransi jälleen vuoden 2010 näkymäarviota.
 • Orion toimitti deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen käsiteltäväksi Euroopan lääkevirastolle. Keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yleensä yli vuoden.
 • Orion osti 49 prosentin osuuden Apteekkariliitolta annosjakelun tukipalveluita apteekeille tuottavasta palveluyhtiö Pharmaservice Oy:stä.