Taloudellinen vastuu – Hyvinvoinnin peruspilari

Orionissa taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista sekä yhtiömme osakkeenomistajille että muille yhtiömme sidosryhmille, kuten henkilöstölle, asiakkaille sekä tavaran ja palvelujen toimittajille.

Hyvä taloudellinen tulos on edellytys sille, että pystymme huolehtimaan myös muista yhteiskuntavastuun osa-alueista, varmistamaan toimintamme jatkuvuuden tulevaisuudessa ja vastaamaan yleisistä velvollisuuksistamme yhteiskuntaa kohtaan. Veronmaksajana ja työllistäjänä Orion on merkittävä yrityskansalainen erityisesti Suomessa, jossa noin 80 prosenttia yli 3 000 työntekijästämme työskentelee.

Orion pyrkii varmistamaan taloudellisen vakauden kehittämällä toimintaansa pitkäjänteisesti, hyödyntämällä resurssejaan tehokkaasti sekä hallitsemalla riskit. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös pörssiyhtiöltä vaadittavan hyvän hallintotavan noudattaminen sekä säännöllinen ja avoin tiedottaminen tuloksemme kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Pörssiyhtiönä Orionin tehtävä on myös tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajilleen. Yhtiön omistuspohja on verrattain laaja; selkeästi suurin omistajaryhmä muodostuu kymmenistä tuhansista suomalaisista yksityishenkilöistä. Hyvästä menestyksestä haluamme palkita myös lähes 60000 osakkeenomistajaamme. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 osinkoa maksetaan 1,20 euroa osaketta kohti. Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että jaamme osinkoina 91,6 prosenttia tilikauden voitostamme ja efektiivinen osinkotuotto on 7,3 prosenttia. Lisäksi hallitus ehdottaa, että käyttörahastosta jaetaan pääoman palautuksena 0,06 euroa osakkeelta.