Sosiaalinen vastuu – Potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia

Lääkkeillä on tärkeä tehtävä inhimillisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpidossa. Terveys on useimmille meistä elämän tärkeimpiä arvoja, ja sen painoarvo korostuu ihmisen ikääntyessä.

Orionin yritysvastuun ytimessä on tuoteturvallisuus. Pyrimme varmistamaan tuotteidemme turvallisuuden noudattamalla tiukkoja toiminnan ja laadunvarmistuksen menettelytapoja tuoteketjun kaikissa vaiheissa. Lisäksi edistämme tuotteidemme tarkoituksenmukaista käyttöä ja annostelua. Omilla auditoinneillamme varmistamme, että myös kaikki yhteistyökumppanimme noudattavat vastaavia korkean vastuullisuuden periaatteita.

Työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen yrityksen menestykseen vaikuttava tekijä. Orionissa pyrimme varmistamaan, että henkilöstön tyytyväisyys työnantajaa, työolosuhteita, työtehtäviä sekä yhtiön palkitsemiskäytäntöjä kohtaan pysyy korkealla tasolla. Haluamme orionilaisten kokevan, että he tekevät merkityksellistä työtä yhtiössä, joka tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Orionilla henkilöstön hyvinvointia edistetään muun muassa koulutuksilla ja työkierroilla, työilmapiirikyselyillä, esimiesarvioinneilla, erilaisilla työhyvinvointihankkeilla sekä tukemalla työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Orionin vuosittaisen Happy@Work-työilmapiirimittauksen mukaan 63 prosenttia henkilöstöstä vuonna 2010 piti työyksikkönsä ilmapiiriä kannustavana ja uusia ideoita tukevana.

Työturvallisuuden edistämisestä vastaa Orionilla turvallisuuden johtoryhmä, joka kehittää toimintaa ja tekee käytännön parannusehdotuksia. Koko henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa työpaikkaturvallisuutta Orionin Turvaoppaan mukaisesti.

Ikäjakauma 2010

Työsuhdetyypit 2010

Sukupuolijakauma 2010