Sopimusvalmistus ja muut – Lupaavien hankkeiden vuosi

Sopimusvalmistuksessa Orion tarjoaa asiakkaan tarpeisiin lääkkeen valmistukseen, pakkaamiseen ja analysointiin liittyviä palveluja.

Vuonna 2010 joidenkin asiakkaiden lääkemyynnin lasku näkyi Orionin sopimusvalmistuksessa valmistusvolyymien pienenemisenä. Liikevaihdon laskusta huolimatta vuoteen sisältyi myös paljon onnistumisia; tärkeitä sopimusvalmistushankkeita vietiin eteenpäin ja tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteistyösopimuksia saatettiin alulle.

Vuoden kohokohtia oli australialaisen Acruxin Axiron-testosteronilääkkeen valmistukseen liittyvän teknologian onnistunut siirto Orionille. Vuoden aikana Acrux myi Axironin maailmanlaajuiset markkinointioikeudet yhdysvaltalaiselle Eli Lilly and Companylle, josta tuli näin myös Orionin kumppani.

Marraskuussa 2010 myyntiluvan Yhdysvalloissa saaneen Axironin kaupallisen valmistuksen odotetaan alkavan Orionin Turun tehtaalla vuoden 2011 aikana. Tulevaisuudessa Axironin odotetaan nousevan valmistusmääriltään yhdeksi suurimmaksi Orionin Turun tehtaalla valmistettavaksi tuotteeksi.

Vuonna 2010 yhdysvaltalainen Merck valitsi Orionin suuresta joukosta yhdeksi seitsemästä yrityksestä, joille Merck ohjaa jatkossa kiinteiden suun kautta nautittavien lääkkeidensä sopimusvalmistustarjouspyynnöt. Orion solmi myös japanilaisen lääkevalmistajan kanssa palvelusopimuksen, jolla tähdätään injektiolääkkeen valmistukseen lähivuosien aikana. Lisäksi vuoden aikana käynnistyi useita lupaavia keskusteluyhteyksiä, joiden odotetaan johtavan uusiin sopimusvalmistusasiakkuuksiin jo vuonna 2011.

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Sopimusvalmistus ja muut, osuus liikevaihdosta

Sopimusvalmistus ja muut, liikevaihto