Eläinlääkkeet – Onnistunut vuosi

Orion on Pohjoismaiden tärkeimpiä eläinlääkkeiden valmistajia ja jakelijoita. Oma verkosto kattaa myynnin myös itäisessä euroopassa. Muualla maailmassa Orionin eläinlääkkeitä on saatavilla partneriyritysten välityksellä.

Alan hintakilpailusta huolimatta Eläinlääkkeet-tulosyksikkö onnistui ylittämään vuodelle 2010 asettamansa tavoitteet. Liikevaihto kasvoi maltillisesti noin kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Noin kolmasosa yksikön myynnistä muodostui partnerien sisäänlisensioitujen tuotteiden jakelusta ja myynnistä.

Vuosi 2010 oli Eläinlääkkeet-yksikölle myös muutosten aikaa, sillä Euroopan jakeluoikeudet Orionin kehittämään eläinrauhoitetuoteperheeseen palautuivat Pfizer Animal Healthilta takaisin Orionille. Orion otti itse vastuulleen tuoteperheen myynnin ja markkinoinnin itäisessä euroopassa ja solmi uusia partnerisopimuksia muualle Eurooppaan.

Orionin merkittävien eläinrauhoitepatenttien päättymisen seurauksena kasvaneen geneerisen kilpailun vuoksi Orionin odotukset eläinrauhoitteiden myynnille olivat edellisvuotta maltillisemmat. Odotukset onnistuttiin ylittämään selvästi. Etenkin eläinten kevyeen rauhoittamiseen tarkoitettu Orionin uusi Domosedan Gel® ja uuden sukupolven rauhoite Dexdomitor® menestyivät hyvin niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2010 Orionin Eläinlääkkeet-yksikkö kohtasi haasteita erityisesti Tanskassa, jossa kiellettiin kefalosporiini-antibioottien käyttö sikojen lääkitsemisessä. Myös tuotteiden substituutio apteekeissa vaikutti negatiivisesti Orionin suurimpien tuotantoeläintuotteiden myyntiin Tanskan eläinlääkemarkkinoille. Kilpailu kiristyi myös kilpailijoiden uusien geneeristen tuotteiden lanseerausten ja Tanskan markkinoiden aggressiivisen hinnoittelun vuoksi.

Orionin Aptus®-hyvinvointisarjan menestys jatkui myös vuonna 2010. Sarja sisältää kissoille ja koirille tärkeitä vitamiini- ja hivenainetuotteita sekä valmisteita suoliston, ihon, turkin ja suun terveyden ylläpitoon. Vuoden aikana Orion teki useita uusia tuotelanseerauksia ennen kaikkea onnistuneen sisäänlisensioinnin ansiosta.

Vuonna 2011 Orionin Eläinlääkkeet-yksikössä panostetaan edelleen vahvaan läsnäoloon Pohjoismaissa. Samalla kartoitetaan mahdollisuuksia laajentaa toimintaa myös muualla Euroopassa. Lisäksi tavoitteena on jatkaa tasaisesti uusien tuotteiden tuomista markkinoille.

Eläinlääkkeet, osuus liikevaihdosta

Eläinlääkkeet, liikevaihto