Alkuperälääkkeet – Uusia menestystekijöitä

Alkuperälääkkeet muodostavat Orionin suurimman tulosyksikön. Yksikön tavoite on valmistaa valituille ydinterapia-alueille innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia alkuperälääkkeitä helpottamaan potilaiden elämää. Valitut ydinterapia-alueet ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet ja tehohoito sekä keuhkosairaudet. Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneiden lääkkeiden lisäksi yksikkö myy ja markkinoi myös muiden lääkeyhtiöiden alkuperälääkkeitä.

Vuosi 2010 oli tulosyksikölle erinomainen – myynti kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna; selvästi kansainvälisten lääkemarkkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Kehitys oli positiivista kaikilla yksikön terapia-alueilla.

Orionin historian menestynein molekyylikeksintö, Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä entakaponi, jatkoi menestystään myös vuonna 2010. Erityisesti lippulaivatuote Stalevo® on vakiintumassa Parkinsonin tautia pidempään sairastaneiden standardihoidoksi. Entakaponin patenttisuoja on päättymässä lähivuosina, ja ensimmäisiä geneerisiä kilpailijoita odotetaan Pohjois-Amerikan markkinoille vuonna 2012. Euroopassa tietosuoja on voimassa pidempään, jolloin kilpailutilanteen ennakoidaan kiristyvän vasta vuoden 2014 alkupuolella.

Parkinsonin taudin hoitoon suunnatut lääkkeet tulevat jatkossakin säilymään merkittävänä osana Orionin tuoteportfoliota. Niiden rinnalle on kuitenkin jo noussut uusia tukipilareita.

Orionin sydämen vaikean vaajatoiminnan hoitoon kehittämän Simdax®-lääkkeen menestys vuonna 2010 vahvisti Orionin asemaa Euroopan laajuisena tehohoitotalona. Lääkkeen markkinoiden kasvun seurauksena Orion laajensi toimintojaan esimerkiksi Etelä-Eurooppaan. Simdaxin jakelusta eri puolille maailmaa solmittiin myös uusia partnerisopimuksia.

Vuoden kohokohtiin kuului myös deksmedetomidiini-tehohoitorauhoitteen onnistuneet kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset, joiden seurauksena lääkkeestä voitiin jättää Euroopan laajuinen myyntilupahakemus. Orionin tavoite on aloittaa tuotteen lanseeraus Euroopassa vuoden 2012 aikana. Kumppaniyritys Hospira myy valmistetta jo Pohjois-Amerikassa ja useissa muissa maissa eri puolilla maailmaa.

Orionin Alkuperälääkkeet-yksikössä on systemaattisesti lisätty panostuksia myös onkologian alueelle. Esimerkkinä tästä on eturauhassyövän hoitoon käytetty Vantas®, johon Orionilla on vuonna 2008 yhdysvaltalaiselta Endo Pharmaceuticalsilta saadut Euroopan laajuiset markkinointioikeudet. Tuote on jo myynnissä viidessä Euroopan maassa ja useissa muissa maissa on meneillään korvattavuus- ja hinnanhakuprosessit.

Orionin Alkuperälääkkeet-yksikön keskeinen lähitulevaisuuden tavoite on myös keuhkosairauksien hoitoon kehitetyn Easyhaler®-tuoteperheen markkinoiden kasvattaminen.

Alkuperälääkkeet, osuus liikevaihdosta

Alkuperälääkkeet, liikevaihto