Tulosyksiköiden vuosi lyhyesti

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Liikevaihto tulosyksiköittäin

Liikevaihto tulosyksiköittäin