Lupaavia hankkeita tutkimusputkessa

Orionissa lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysyksikössä. Yksikössä työskentelee lääkemolekyylien kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita. Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön painopiste on alkuvaiheen lääkekehityksessä. Yhteistyötä osaavien partnerien, kuten yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa, tehdään aivan tutkimuksen alku- ja loppuvaiheissa. Yhteistyökumppanien avulla Orion voi pitää useampia tutkimushankkeita käynnissä samanaikaisesti ja keskittyä itse ydinosaamiseensa. Onnistuneista tutkimuksista hyötyy myös partneri. Vuonna 2010 Orion vei tutkimushankkeitaan merkittävästi eteenpäin.

Vuoden 2010 kohokohtia

Vuoden tärkein yksittäinen saavutus oli tehohoitorauhoite deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen toimittaminen Euroopan lääkevirastolle, joka aloitti sen käsittelyn lokakuussa. Tavallisesti keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yli vuoden. Alustavat tulokset deksmedetomidiinilla tehdyistä tutkimuksista osoittivat rauhoitteen olevan yhtä tehokas kuin käyttöön vakiintuneet vertailuvalmisteet midatsolaami ja propofoli. Midatsolaamiin verrattuna deksmedetomidiini vähensi myös hengityslaitehoidon kestoa. Orionin tavoitteena on lanseerata tuote lähitulevaisuudessa Euroopan laajuisesti.

Myös useat Orioin varhaisemman vaiheen hankkeet, kuten alfa 2c -reseptorin antagonisti- sekä androgeenireseptoriantagonisti-tutkimukset, edistyivät suunnitellusti.

Orion on saanut päätökseen ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset ja siirtynyt toisen vaiheen tutkimuksiin alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Varhaisen vaiheen tutkimuksissa lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin ja Raynaudin oireyhtymän hoitoon.

Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitys on siirtynyt kliinisen vaiheen tutkimukseen kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa yhteistyössä yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa. Vuosi 2011 alkoi tutkimus- ja kehitystyön kannalta lupaavasti, kun Orion solmi Endon kanssa laajan syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistamista koskevan yhteistyösopimuksen.

Orion tavoittelee inhaloitavien, astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamista. Vuoden 2010 aikana uusien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden kehittäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2010 jatkettiin myös Parkinsonin taudin hoitoon käytetyn Orionin Stalevo®-lääkkeen kehittämistä Japanin markkinoille yhteistyökumppani Novartiksen kanssa. Novartiksen tavoitteena on jättää myyntilupahakemus vuoden 2011 aikana.

Orion on siirtynyt kliiniseen vaiheeseen kehittämään myös uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Orionilla on lisäksi käynnissä useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan muun muassa eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Tutkimus ja kehitys