Hyvinvointia rakentamassa

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Asiakaspiirimme koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista (ml. erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit, apteekit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot). Myös kuluttajat lemmikkeineen ovat meille tärkeä asiakasryhmä.

  • Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa ja liikevoitto 254 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja kehitykseen Orion panosti 85 miljoonaa euroa.
  • Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Päämarkkina-alueemme on Suomi ja konsernimme oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla toimimme partnereiden kautta.
  • Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 3 131 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 475 henkilöä ja loput 656 muissa Euroopan maissa.
  • Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksilla ORNAV ja ORNBV.
  • Konsernin aputoiminimiä ovat Orion Pharma, Fermion ja Orion Diagnostica.