Vahvan kasvun vuosi

Vuonna 2010 Orionin liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia ja liikevoitto yli 20 prosenttia. Tutkimuskulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä tutkimusprojektien ajoituksesta johtuen. Orionin kymmenen suurinta lääkevalmistetta onnistuivat kaikki kasvattamaan myyntiään, mikä oli erittäin myönteistä. Erityisen voimakkaasti kasvoivat sydänlääke Simdax ja tehohoitorauhoite Precedex, joka nousi vuoden kuluessa yhdeksi Orionin suurimmista tuotteista. 

 

AVAINLUKUJA

 2010 2009 Muutos %
Liikevaihto, milj. € 849,9 771,5 +10,2 %
Ulkomaantoiminta, milj. € 620,7 548,2 +13,2 %
  % liikevaihdosta 73,0 % 71,1 %  
Liikevoitto, milj. € 254,2 207,0 +22,8 %
  % liikevaihdosta 29,9 % 26,8 %  
Voitto ennen veroja, milj. € 252,6 203,7 +24,0 %
  % liikevaihdosta 29,7 % 26,4 %  
T&K-kulut, milj. € 85,5 95,2 -10,2 %
  % liikevaihdosta 10,1 % 12,3 %  
Omavaraisuusaste, % 62,7 % 60,6 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -12,2 % -8,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 45,0 % 37,4 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 40,7 % 35,3 %  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07 +22,0 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07 +22,0 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 1,26 1,03 +22,8 %
Osakekohtainen osinko, € 1,20 ¹) 1,00 +20,0 %
Pääoman palautus käyttörahastosta, € 0,06 ¹) 0,10 -40,0 %
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä 3 131 3 147 -0,5 %


     
¹) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 1,20 euroa osakkeelta vuodelta 2010. Lisäksi hallitus ehdottaa vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta kohden.  

 


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA


milj. €
2010 2009 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinsonin tauti 252,7 234,9 +7,6 %
Simdax® Sydämen vajaatoiminta 39,9 29,4 +35,5 %
Easyhaler®-tuoteperhe Astma, keuhkoahtaumatauti 28,1 24,9 +12,8 %
Precedex® Tehohoitorauhoite 27,2 14,6 +86,7 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® Eläinrauhoitteet 24,2 19,3 +25,0 %
Burana® Tulehdus, kipu 21,5 19,9 +8,2 %
Divina®-sarja Vaihdevuosioireet 13,3 13,2 +1,0 %
Marevan® Verenohennus 13,1 11,2 +16,7 %
Enanton® Eturauhassyöpä 13,0 11,9 +9,1 %
Fareston® Rintasyöpä 11,7 10,2 +14,6 %
Yhteensä
444,6 389,5 +14,1 %

Osuus lääkeliikevaihdosta, %
55 % 53 %


Liikevaihto ja liikevoitto

Pääoman tuotto

Omavaraisuusaste ja vieras pääoma

Tutkimus- ja kehityskulut

Henkilöstö alueittain

Osakekohtainen tulos ja osinko