Taloudellisia tunnuslukuja


ORIONIN TUNNUSLUKUJA 2006¹)–2010Proforma


2006 2007 2008 2009 2010 Muutos %
Liikevaihto, milj. € 641,1 680,0 710,7 771,5 849,9 +10,2 %
Ulkomaantoiminta, milj. € 456,6 479,0 493,6 548,2 620,7 +13,2 %

% liikevaihdosta 71,2 % 70,4 % 69,4 % 71,1 % 73,0 %
Liikevoitto, milj. € 192,7 192,0 185,0 207,0 254,2 +22,8 %

% liikevaihdosta 30,1 % 28,2 % 26,0 % 26,8 % 29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. € 193,3 193,4 184,2 203,7 252,6 +24,0 %

% liikevaihdosta 30,2 % 28,4 % 25,9 % 26,4 % 29,7 %
Tuloverot, milj. € 51,2 49,5 47,8 52,3 67,9 +29,9 %
T&K-kulut, milj. € 73,1 85,0 90,0 95,2 85,5 -10,2 %

% liikevaihdosta 11,4 % 12,5 % 12,7 % 12,3 % 10,1 %
Investoinnit, milj. € 25,5 35,3 56,8 60,4 39,2 -35,1 %

% liikevaihdosta 4,0 % 5,2 % 8,0 % 7,8 % 4,6 %
Taseen loppusumma, milj. € 568,3 565,7 695,5 727,1 745,8 +2,6 %
Omavaraisuusaste, % 75,5 % 76,2 % 60,2 % 60,6 % 62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -23,4 % -20,0 % -7,1 % -8,9 % -12,2 %
Korollinen vieras pääoma, milj. € 9,8 4,0 146,3 131,5 110,0 -16,3 %
Koroton vieras pääoma, milj. € 129,6 130,5 130,6 156,5 168,4 +7,6 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. € 110,0 90,4 176,1 170,5 167,2 -1,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 47,1 % 44,8 % 38,5 % 37,4 % 45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 34,9 % 33,5 % 32,1 % 35,3 % 40,7 %
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä 3 061 3 176 3 309 3 147 3 131 -0,5 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä 3 066 3 160 3 270 3 192 3 137 -1,7 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. € 149,7 156,3 170,9 171,4 170,3 -0,7 %
¹) Proforma-luvut ennen 1.7.2006 perustuvat jakautuneen Orionin tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.

 

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄINProforma
milj. € 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 601,4 639,7 667,6 728,5 806,2 +10,7 %

Alkuperälääkkeet 242,0 259,6 278,1 324,0 370,9 +14,5 %

Erityistuotteet 233,3 252,5 260,5 274,8 298,6 +8,7 %

Eläinlääkkeet 63,3 66,8 67,2 62,1 67,5 +8,8 %

Fermion 38,5 38,1 36,1 41,4 44,9 +8,5 %

Muut 24,2 22,6 25,7 26,2 24,4 -7,0 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 41,5 42,0 45,0 45,2 46,1 +2,0 %
Konsernierät -1,8 -1,7 -1,9 -2,2 -2,4 +9,2 %
Konserni yhteensä 641,1 680,0 710,7 771,5 849,9 +10,2 %
 


ORIONIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 2007–2010

2007 2008 2009 2010 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,02 0,97 1,07 1,31 +22,0 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,02 0,97 1,07 1,31 +22,0 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 0,92 0,66 1,03 1,26 +22,8 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,05 2,97 3,11 3,32 +6,6 %
Osingonjako, milj € 141,3 133,9 141,0 168,9 ¹) +19,8 %
Osingonjakosuhde, % 98,0 % 97,9 % 93,5 % 91,6 % ¹)
Osakekohtainen osinko, € 1,00 0,95 1,00 1,20 ¹) +20,0 %
Pääoman palautus käyttörahastosta, € 0,10 0,06 ¹) -40,0 %
A-osake

Osakemäärä 31.12., kpl 52 558 688 51 440 668 51 340 668 47 563 565

Efektiivinen osinkotuotto, % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 7,3 % ¹)

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,78 12,37 14,07 12,52

Päätöskurssi 31.12., € 16,10 12,00 15,06 16,40

Kauden alin kurssi, € 15,07 10,50 10,42 12,21

Kauden keskikurssi, € 16,57 12,98 12,65 15,13

Kauden ylin kurssi, € 20,49 16,40 15,75 17,82

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 3 866 2 508 3 816 7 780


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 7,2 % 4,8 % 7,4 % 15,8 %
B-osake

Osakemäärä 31.12., kpl, ilman omia osakkeita 88 699 140 89 492 324 89 637 130 93 177 609

Omat osakkeet 31.12., kpl
324 836 280 030 516 654

Osakemäärä 31.12., kpl, ml. omat osakkeet 88 699 140 89 817 160 89 917 160 93 694 263

Efektiivinen osinkotuotto, % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 7,3 % ¹)

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,72 12,44 14,07 12,50

Päätöskurssi 31.12., € 16,03 12,07 15,05 16,37

Kauden alin kurssi, € 15,22 10,30 10,35 13,20

Kauden keskikurssi, € 16,12 12,85 12,21 15,10

Kauden ylin kurssi, € 20,53 16,44 15,34 17,88

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 96 266 73 719 84 569 93 247


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 110,5 % 82,6 % 94,1 % 101,2 %
Osakkeita yhteensä 31.12., kpl 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828

Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl 141 257 828 141 002 720 140 969 942 140 917 406
Osakkeiden kokonaisvaihto, % koko osakemäärästä 70,9 % 54,1 % 62,6 % 71,5 %
Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 2 268,0 1 697,5 2 122,2 2 305,4
¹) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 1,20 euroa osakkeelta vuodelta 2010. Lisäksi hallitus ehdottaa vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta kohden.

 

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAINProformamilj. € 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 186,2 197,1 188,5 210,6 252,2 +19,8 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 6,4 6,3 6,1 5,6 6,1 +10,5 %
Konsernierät 0,2 -11,4 -9,6 -9,2 -4,1 -55,2 %
Konserni yhteensä 192,7 192,0 185,0 207,0 254,2 +22,8 % 


LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
Proformamilj. € 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos %
Liikevaihto 601,4 639,7 667,6 728,5 806,2 +10,7 %
Liikevoitto 186,2 197,1 188,5 210,6 252,2 +19,8 %

% liikevaihdosta 31,0 % 30,8 % 28,2 % 28,9 % 31,3 %
T&K-kulut 68,6 80,7 85,4 89,4 79,5 -11,1 %

% liikevaihdosta 11,4 % 12,6 % 12,8 % 12,3 % 9,9 %
Investoinnit 23,1 32,5 53,3 57,6 36,2 -37,2 %

% liikevaihdosta 3,8 % 5,1 % 8,0 % 7,9 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 275,2 292,3 307,5 346,5 397,1 +14,6 %
Henkilömäärä kauden lopussa 2 742 2 864 2 995 2 829 2 803 -0,9 %

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA


milj. €
2008 2009 2010 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinsonin tauti 208,5 234,9 252,7 +7,6 %
Simdax® Sydämen vajaatoiminta 17,3 29,4 39,9 +35,5 %
Easyhaler®-tuoteperhe Astma, keuhkoahtaumatauti 22,2 24,9 28,1 +12,8 %
Precedex® Tehohoitorauhoite 9,6 14,6 27,2 +86,7 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® Eläinrauhoitteet 24,6 19,3 24,2 +25,0 %
Burana® Tulehdus, kipu 19,4 19,9 21,5 +8,2 %
Divina®-sarja Vaihdevuosioireet 14,7 13,2 13,3 +1,0 %
Marevan® Verenohennus 10,1 11,2 13,1 +16,7 %
Enanton® Eturauhassyöpä 12,7 11,9 13,0 +9,1 %
Fareston® Rintasyöpä 10,5 10,2 11,7 +14,6 %
Yhteensä
349,8 389,5 444,6 +14,1 %

Osuus lääkeliikevaihdosta, %
52 % 53 % 55 % 

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
Proformamilj. € 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos %
Liikevaihto 41,5 42,0 45,0 45,2 46,1 +2,0 %
Liikevoitto 6,4 6,3 6,1 5,6 6,1 +10,5 %

% liikevaihdosta 15,3 % 15,0 % 13,6 % 12,3 % 13,3 %
T&K-kulut 4,6 4,4 4,8 5,9 6,0 +2,9 %

% liikevaihdosta 11,1 % 10,6 % 10,6 % 13,0 % 13,1 %
Investoinnit 1,4 1,6 2,8 2,5 2,5 -0,2 %

% liikevaihdosta 3,5 % 3,7 % 6,2 % 5,6 % 5,5 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 289 283 287 291 301 +3,3 %
 


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


milj. € 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 2010
Lääkeliiketoiminta 178,9 185,9 181,8 181,9 203,3 196,0 203,2 203,7 806,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 11,7 11,0 10,5 12,0 11,7 12,1 10,5 11,8 46,1
Konsernierät -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -2,4
Konserni yhteensä 190,1 196,4 191,8 193,3 214,5 207,4 213,2 214,9 849,9

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


milj. € 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 2010
Lääkeliiketoiminta 56,9 51,6 56,6 45,5 70,5 60,4 71,5 49,9 252,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,2 1,1 1,0 1,2 2,2 1,9 1,0 1,0 6,1
Konsernierät -2,2 -2,3 -1,9 -2,8 -1,7 -2,3 -1,8 1,7 -4,1
Konserni yhteensä 56,9 50,4 55,7 43,9 71,0 60,0 70,6 52,6 254,2

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


milj. € 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 2010
Suomi 53,5 55,0 55,6 59,2 56,9 53,7 57,6 61,0 229,2
Skandinavia 25,4 25,8 24,5 25,9 29,0 28,1 28,4 28,6 114,0
Muu Eurooppa 61,2 71,8 68,9 72,8 72,1 72,7 70,0 77,4 292,2
Pohjois-Amerikka 22,6 18,2 18,1 12,1 30,3 26,3 31,1 22,1 109,9
Muut maat 27,4 25,6 24,7 23,4 26,1 26,7 26,0 25,8 104,6
Konserni yhteensä 190,1 196,4 191,8 193,3 214,5 207,4 213,2 214,9 849,9