Laskelma konsernin oman pääoman muutoksistaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
vallattomien Oma
milj. € Liitetieto Osake- Ylikurssi- Käyttö- Muut Muunto- Kertyneet omistajien pääoma
pääoma rahasto rahasto rahastot erot voittovarat osuudet yhteensä
Oma pääoma 1.1.2009
92,2 17,8 23,0 -0,9 -6,9 293,3 0,0 418,6
Tilikauden tulos

151,4 -0,0 151,4
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaus


0,9


0,9
Muuntoerot


1,3

1,3


Tapahtumat omistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa:
Osingonjako 18


-133,9
-133,9
Osakekannustinjärjestelmä 4
0,9
0,9
Muut muutokset


0,0
0,1
0,1
Oma pääoma 31.12.2009
92,2 17,8 23,0 0,0 -5,7 311,7 0,0 439,1
Tilikauden tulos

184,7 0,0 184,7
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaus


1,6


1,6
Muuntoerot


1,3

1,3


Tapahtumat omistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa:
Osingonjako 18

-14,1 -141,0
-155,1
Omat osakkeet 18
-4,6
-4,6
Osakekannustinjärjestelmä 4
0,5
0,5
Muut muutokset


-0,0
-0,1
-0,1
Oma pääoma 31.12.2010
92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.