8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeetEnnakkomaksutMaa- ja
Rakennukset ja
Koneet ja
Muut aineelliset
ja keskeneräisetvesialueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet
hyödykkeet
Yhteensä
milj. € 2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
Hankintameno 1.1. 6,4 6,5
232,7 230,5
296,4 281,2
3,7 3,6
7,8 8,1
547,0 529,9
Oikaisu edellisiin tilikausiin


2,7


2,7
Lisäykset 0,0
3,8 2,1
16,8 17,6
0,0 0,0
2,7 5,3
23,3 25,1
Kiinteistöosakeyhtiön myynti -0,4
-4,3

-0,1
-0,0
-4,8
Muut vähennykset -0,0
-0,2 -0,1
-9,1 -10,7
-0,0
-0,0
-9,3 -10,8
Siirrot tase-erien välillä


1,6 0,2
5,6 5,3
0,0
-7,2 -5,6
-0,1 -0,1
Kurssierot

0,3 0,2
0,0 0,0


0,3 0,2
Hankintameno 31.12. 6,1 6,4
233,5 232,7
309,8 296,4
3,7 3,7
3,3 7,8
556,4 547,0


Kertyneet poistot 1.1.


-142,7 -135,6
-209,4 -199,4
-2,8 -2,5-354,9 -337,5
Oikaisu edellisiin tilikausiin


-0,3-0,3
Kiinteistöosakeyhtiön myynti


4,2

0,1

0,0
4,3
Muiden vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot


0,2 0,0
8,0 9,1

-0,18,2 9,1
Tilikauden poistot


-7,5 -7,2
-19,0 -18,7
-0,2 -0,2-26,6 -26,1
Kurssierot

-0,2 -0,2
-0,0 0,1-0,3 -0,1
Kertyneet poistot 31.12.


-145,8 -142,7
-220,6 -209,4
-2,9 -2,8-369,4 -354,9


Kirjanpitoarvo 1.1. 6,4 6,5
90,0 94,9
86,9 81,9
0,9 1,1
7,8 8,1
192,0 192,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,1 6,4
87,7 90,0
89,2 86,9
0,8 0,9
3,3 7,8
187,1 192,0


Rahoitusleasingsopimukset


KONEISIIN JA KALUSTOON SISÄLTYVÄ RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSILLA HANKITTU OMAISUUS


milj. €, 31.12.


2010 2009
Hankintameno


11,6 10,7
Kertyneet poistot


-8,6 -7,3
Kirjanpitoarvo


3,1 3,4


Koneiden ja kaluston hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä 0,9 (2009: 0,4) miljoonaa euroa.