3. Poistot ja arvonalentumiset


TOIMINTOKOHTAISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET


milj. € 2010 2009
Myytyjen suoritteiden kulut 15,3 14,2
Myynti ja markkinointi 9,8 5,7
Tutkimus ja kehitys 6,3 8,1
Hallinto 7,6 6,4
Yhteensä 38,9 34,4POISTOT JA ARVONALENTUMISET HYÖDYKERYHMITTÄIN


milj. € 2010 2009
Rakennukset ja rakennelmat 7,5 7,2
Koneet ja kalusto 19,0 18,7
Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 26,6 26,1Aineettomat oikeudet 11,1 7,3
Muut aineettomat hyödykkeet 1,1 1,0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 12,2 8,3Tilikaudella on kirjattu arvonalennus 2,8 (2009: 0,0) miljoonaa euroa aineettomista oikeuksista. Selvitys poistojen perusteista on esitetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.