28. Lähipiiritapahtumat

 

Lähipiiriin Orion-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Orion Oyj, tytäryritykset, osakkuusyritykset, yhteisyritykset, Orion Oyj:n hallituksen jäsenet, Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt sekä Orionin Eläkesäätiö.

 

KONSERNIYRITYKSET 31.12.2010

  Konserni
Emoyhtiö
  Omistusosuus % Äänivaltaosuus %
Omistusosuus % Äänivaltaosuus %
Lääkeliiketoiminta          
Emoyhtiö Orion Oyj          
Fermion Oy, Espoo 100,00 100,00   100,00 100,00
Kiinteistö Oy Harmaaparta, Espoo 100,00 100,00   100,00 100,00
Kiinteistö Oy Kalkkipellontie 2, Espoo 100,00 100,00   100,00 100,00
Kiinteistö Oy Kapseli, Hanko 100,00 100,00      
Kiinteistö Oy Pilleri, Hanko 70,39 70,39      
Kiinteistö Oy Tonttuvainio, Espoo 100,00 100,00   100,00 100,00
OOO Orion Pharma, Venäjä 100,00 100,00      
Orion Export Oy, Espoo ¹ 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma (Austria) GmbH, Itävalta 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma (Ireland) Ltd., Irlanti 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma (UK) Ltd., Iso-Britannia 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma A/S, Tanska 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma AB, Ruotsi 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma AG, Sveitsi 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma AS, Norja 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma BVBA, Belgia 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma d.o.o., Slovenia 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma Farmakeftiki MEPE, Kreikka 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma GmbH, Saksa 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma Ilac Pazarlama Ticaret Limited Sirketi, Turkki ¹ 100,00 100,00   90,00 90,00
Orion Pharma Kft., Unkari 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma Poland Sp. z.o.o., Puola 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma S.L., Espanja 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma S.r.l., Italia 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma SA, Ranska 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Pharma, Inc., USA ¹ 100,00 100,00   100,00 100,00
Orionfin Unipessoal Lda, Portugali 100,00 100,00   100,00 100,00
OÜ Orion Pharma Eesti, Viro 100,00 100,00   100,00 100,00
Saiph Therapeutics Oy, Espoo ¹ 100,00 100,00   100,00 100,00
UAB Orion Pharma, Liettua 100,00 100,00   100,00 100,00
           
Diagnostiikkaliiketoiminta          
Orion Diagnostica Oy, Espoo 100,00 100,00   100,00 100,00
Orion Diagnostica AB, Ruotsi 100,00 100,00      
Orion Diagnostica as, Norja 100,00 100,00      
Orion Diagnostica Danmark A/S, Tanska 100,00 100,00      
           
¹ Yhtiöt eivät harjoita liiketoimintaa          
           

Konsernissa ei ole 1/5-osan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevia yrityksiä, joita ei ole yhdistelty osakkuus- tai tytäryhtiöinä.

 


Lähipiiriliiketoimet

 

Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Orionin Eläkesäätiön kanssa.

 

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

 

milj. €


2010 2009
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet       4,1 3,0
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet       0,3 0,3
           

PALKAT JA PALKKIOT 1)

 

milj. €       2010 2009
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen       0,8 0,6
Matti Kavetvuo, puheenjohtaja 24.3. asti, tämän jälkeen varapuheenjohtaja       0,1 0,1
Hannu Syrjänen, puheenjohtaja 24.3. alkaen       0,1 0,0
Jukka Ylppö, varapuheenjohtaja 24.3. asti       0,1 0,1
Sirpa Jalkanen       0,0 0,0
Eero Karvonen       0,0 0,0
Leena Palotie       0,0 0,0
Vesa Puttonen       0,0 0,1
Heikki Westerlund       0,0
Hallituksen jäsenet yhteensä       0,4 0,4
           
1) Tarkat luvut Hallinnointi-osan kohdassa palkka- ja palkkioselvitys  

 

Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläketasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Lisäksi yhdellä johdon jäsenellä on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana eläketason ollessa 60 % eläkepalkasta.

 

Lainat, takaukset ja muut vakuudet lähipiirissä

 

Orion Oyj on antanut Orionin Eläkesäätiölle 9,0 miljoonan euron kiinteistökiinnityksen, jota tarvittaessa voidaan käyttää eläkevastuun kattamiseen.

 

Orion Oyj:llä on 0,9 miljoonan euron lainasaaminen Pharmaservice Oy:ltä, jossa koronmaksu on ehdollinen sekä 0,1 miljoonan euron koroton lainasaaminen Hangon Puhdistamo Oy:ltä.