27. Muut vuokrasopimukset


KONSERNI VUOKRALLE OTTAJANA


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat


milj. €, 31.12. 2010 2009
Enintään vuosi 1,9 1,9
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta 2,2 2,3
Yli viisi vuotta 0,0
Yhteensä 4,1 4,3Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritetut vuokramenot tilikaudella 2,6 2,8Muihin vuokrakuluihin sisältyy pääsääntöisesti kulut ulkomailla vuokratuista toimitiloista.


Konserni vuokralle antajana


Vuokratuotot on esitetty kohdassa 2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut. Vuokratuotot sisältävät pääsääntöisesti henkilökunnalta ja ulkopuolisilta saatuja vuokria konsernin omistamista kiinteistöistä.