26. Johdannaissopimukset


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA MATURITEETTI


milj. €, 31.12. 2010
2009
Valuuttajohdannaiset ¹

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 56,1
86,4

Valuuttaoptiot 33,4
Sähköjohdannaisten nimellismäärä GWh
171
160
milj. €, 31.12. 2010
2009
Sähköjohdannaisten maturiteetti

Enintään vuosi 2,6
2,3

Yli vuosi mutta enintään kaksi vuotta 2,1
2,2

Yli kaksi vuotta 2,7
2,5
Yhteensä 7,4
7,0
¹ Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle yhden vuoden.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄYVÄT ARVOT2010
2009
milj. €, 31.12. Positiivinen Negatiivinen Netto
Netto


Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0,1 -0,9 -0,8
-0,3
Valuuttaoptiot 0,1 -0,1 -0,0Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
Sähköjohdannaiset 1,9 1,9
-0,2
JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN


milj. €, 31.12. Taso 1 Taso 2 Taso 3
Yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset -0,8
-0,8
Valuuttaoptiot -0,0
-0,0
Sähköjohdannaiset 1,9
1,9


Sekä valuutta- että sähkötermiinit ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.