23. Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin


milj. €, 31.12. 2010 2009
Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset 0,8

Lyhytaikaiset 1,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvaratJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 0,2 0,7
Lainat ja muut saamiset


Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 0,9

Myyntisaamiset 118,3 102,6

Muut saamiset 5,6 4,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat


Myytävissä olevat sijoitukset 1,0 1,0

Rahamarkkinasijoitukset 77,7
Rahavarat 89,5 170,5
Rahoitusvarat yhteensä 295,8 279,9

Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset
0,0

Lyhytaikaiset
0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelatJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 1,0 1,0
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat


Pitkäaikaiset korolliset velat 87,5 108,7

Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1

Ostovelat 49,0 42,3

Muut lyhytaikaiset velat 6,2 12,6

Lyhytaikaiset korolliset velat 22,5 22,7
Rahoitusvelat yhteensä 166,3 187,8

Taseessa johdannaissopimukset sisältyvät muihin saamisiin ja muihin velkoihin.