22. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2010 2009
Ostovelat 49,0 42,3
Muut velat osakkuusyhtiöille 0,3 0,2
Siirtovelat 61,0 56,1
Muut velat 12,1 13,4
Yhteensä 122,3 112,1SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT


milj. €, 31.12. 2010 2009
Osakekannustinjärjestelmästä aiheutuvat velat 0,6 1,4
Muut jaksotetut palkat henkilösivumenoineen 34,1 33,1
Tuloverovelka 12,7 3,0
Maksamattomat rojaltit 4,1 3,9
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 1,0 1,2
Maksamattomat tutkimuskulut 0,9 3,5
Maksamattomat alennukset 0,8 0,3
Maksamattomat hintaoikaisut 0,7 4,6
Siirtyvät korot 0,3 0,4
Muut siirtovelat 5,7 4,8
Yhteensä 61,0 56,1Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät merkittävästi poikkea käyvistä arvoista.