21. Muut pitkäaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2010 2009
Johdannaissopimukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa 0,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1
Yhteensä 0,1 0,1