20. Korolliset velatKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2010 2010 2009 2009
Lainat rahoituslaitoksilta 66,1 63,3 77,4 78,8
Lainat eläkevakuutusyhtiöiltä 19,1 18,8 28,7 28,4
Rahoitusleasingvelat 2,2 2,4 2,4 2,9
Muut korolliset velat 0,1 0,1 0,3 0,3
Pitkäaikaiset yhteensä 87,5 84,6 108,7 110,3Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2010 2010 2009 2009
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 20,9 22,1 20,9 22,7
Rahoitusleasingvelat 1,0 1,1 1,1 1,2
Muut korolliset velat 0,6 0,6 0,8 0,8
Lyhytaikaiset yhteensä 22,5 23,8 22,7 24,7

Velkojen käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat ennakoidut kassavirrat nykyhetkeen käyttäen korkoa, joilla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöspäivän markkinakorot olivat 0,99–2,89 %, jonka päälle on diskonttauksessa lisätty yrityskohtainen marginaali.


Valtaosa korollisista veloista on euromääräisiä.


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat


VÄHIMMÄISVUOKRIEN KOKONAISMÄÄRÄ


milj. €, 31.12.

2010 2009
Enintään yksi vuosi

1,2 1,2
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,8 2,1
Yli viisi vuotta

0,6 0,6
Yhteensä

3,6 3,9

VÄHIMMÄISVUOKRIEN NYKYARVO


milj. €, 31.12.

2010 2009
Enintään yksi vuosi

1,0 1,1
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,6 1,8
Yli viisi vuotta

0,6 0,6
Vähimmäisvuokrien nykyarvo

3,2 3,5
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

0,3 0,4
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

3,6 3,9