19. Varaukset


milj. € Eläkevaraukset Muut varaukset Yhteensä
1.1.2010 0,3 0,2 0,5
Valuuttakurssien vaikutus
0,0 0,0
Käytetyt varaukset -0,0 -0,0 -0,0
Varausten lisäykset
0,0 0,0
31.12.2010 0,3 0,2 0,4
milj. €, 31.12.
2010 2009
Pitkäaikaiset varaukset
0,4 0,5
Lyhytaikaiset varaukset

0,0
Yhteensä
0,4 0,5
Eläkevaraus


Eläkevarauksiin sisältyy työttömyyseläkekuluvarauksia vuonna 2009 irtisanotuista henkilöistä, jotka eivät ole toistaiseksi työllistyneet tai mahdollisesti eivät tule työllistymään tai eivät ole saaneet työttömyyseläkepäätöstä. Varauksen odotetaan realisoituvan seuraavan 1–3 vuoden aikana.


Muut varaukset


Merkittävin erä muissa varauksissa on luottotappiovaraus Iso-Britanniassa.