15. Vaihto-omaisuus


milj. €, 31.12. 2010 2009
Aineet ja tarvikkeet 28,3 29,5
Keskeneräiset tuotteet 32,4 31,5
Valmiit tuotteet ja tavarat 70,3 61,7
Yhteensä 131,1 122,7Tilikauden 2010 kuluksi on kirjattu vaihto-omaisuuden arvonalentumisia 4,2 (2009: 1,7) miljoonaa euroa. Arvonalentumisia on tilikaudella 2010 palautettu 0,4 (2009:0,2) miljoonaa euroa.