14. Muut pitkäaikaiset saamiset


milj. €, 31.12. 2010 2009
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,9 0,0
Muut lainasaamiset 0,5 0,6
Sähköjohdannaiset 0,8
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,3
Yhteensä 2,4 0,9Lainasaamisissa on sekä korollisia että korottomia saamisia. Kirja-arvot eivät merkittävästi poikkea käyvästä arvosta.