13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat


LASKENNALLISET VEROSAAMISET


milj. €, 31.12. 2010 2009
Eläkevelvoitteet 0,1 0,1
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 1,3 1,5
Vahvistetut tappiot 1,1 3,6
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0,4 0,3
Yhteensä 2,9 5,5LASKENNALLISET VEROVELAT


milj. €, 31.12. 2010 2009
Poistoero ja varaukset 27,3 26,7
Eläkesaaminen 8,2 7,9
Konserniyhdistelyn ja -eliminointien vaikutukset 0,5 0,5
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut 5,5 5,4
Muut veronalaiset tilapäiset erot 3,3 2,5
Yhteensä 44,8 43,0LASKENNALLISTEN VEROJEN MUUTOKSEEEN VAIKUTTAVIEN ERIEN MUUTOS


milj. € 2010 2009
Eläkesaamiset ja -velvoitteet -0,4 -0,3
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate -0,2 -0,2
Verotuksellisten tappioiden arvion muutos -1,5 0,2
Poistoero ja varaukset -0,3 0,4
Konserniyhdistelyn vaikutukset 0,0 0,1
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut -0,1 0,5
Vähennyskelpoiset tappiot ja muut jaksotuserot -1,9 -0,3
Yhteensä -4,5 0,3Konsernilla oli 31.12.2010 yhteensä 5,2 (2009: 5,2) miljoonaa euroa sellaisia väliaikaisia eroja, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Saamiset liittyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistettuihin tappioihin jotka eivät vanhene, mutta niihin sisältyvän verohyödyn realisoituminen ei ole todennäköistä.


Tilikauden aikana tuloveroja on kirjattu 0,6 miljoonaa euroa oman pääoman pienennykseksi (2009 kasvattanut omaa pääomaa 0,3 miljoonaa euroa) ja omassa pääomassa on -0,5 (2009: 0,1) miljoonaa euroa kirjattuja veroja.