11. Myytävissä olevat sijoitukset


Myytävissä olevat sijoitukset, 31.12.2010 tasearvoltaan 1,0 (2009: 1,0) miljoonaa euroa, sisältävät listaamattomien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Osakkeet ja osuudet esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.