1. Toimintasegmentit

 

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoiminta-alueita. Toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Toimintasegmentit ovat Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta. Lääkeliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Diagnostiikkaliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä.

 

Segmentin varat ja velat ovat eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä tavalla kohdistettavissa segmenteille. Konsernierät sisältävät vero- ja rahoituseriä, koko konsernille yhteisiä eriä sekä segmenttien välisten tapahtumien eliminoinnit. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä.

 

Segmenttien välinen hinnoittelu on markkinahintapohjaista.

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

                    Diagnostiikka-            
           
Lääkeliiketoiminta
liiketoiminta
Konsernierät
Konserni
milj. €

2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
Tavaroiden myynti   773,1 706,1   46,0 44,3         819,1 750,5
Palveluiden myynti   2,1 1,9   0,0 0,8         2,1 2,8
Rojaltit ja etappimaksut   28,7 18,3   0,0 0,0         28,7 18,3
Myynti konsernin ulkopuolelle   803,9 726,3   46,1 45,2         849,9 771,5
Segmenttien välinen myynti   2,4 2,2   0,0 0,0   -2,4 -2,2      
Liikevaihto   806,2 728,5   46,1 45,2   -2,4 -2,2   849,9 771,5
                                   
Liikevoitto   252,2 210,6   6,1 5,6   -4,1 -9,2   254,2 207,0
Varat   527,7 504,0   34,2 30,3   183,9 192,7   745,8 727,1
Velat   102,1 101,7   9,1 9,4   167,3 176,8   278,4 287,9
Investoinnit   36,2 57,6   2,5 2,5   0,5 0,2   39,2 60,4
Poistot ja arvonalentumiset   36,6 32,0   1,7 1,7   0,6 0,8   38,9 34,4
                                   
Liiketoiminnan rahavirta   262,8 259,8   4,3 7,6   -58,1 -62,8   209,1 204,6
Investointien rahavirta   -31,4 -57,0   -2,4 -2,6   2,9 0,1   -30,8 -59,5
Rahoituksen rahavirta                     -182,2 -152,1
Henkilöstö keskimäärin, hlöä   2 815 2 872   296 292   26 28   3 137 3 192
                                   

Konsernieriin sisältyy konsernieliminointeja seuraavasti: liikevaihto 2,4 (2009: 2,2) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,2 (2009: 0,2) miljoonaa euroa, varat 6,3 (2009: 6,3) miljoonaa euroa ja velat 6,3 (2009: 6,3) miljoonaa euroa. Muut konsernierät ovat konsernihallinnon kuluja sekä segmenteille kohdistamattomia rahoitus- ja muita eriä.

 

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

 

Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan.

 


                  Pohjois-            

Suomi
Skandinavia
Muu Eurooppa
Amerikka
Muut maat
Konserni
milj. € 2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
Myynti konsernin ulkopuolelle 229,2 223,3   114,0 101,6   292,2 274,7   109,9 70,9   104,6 101,0   849,9 771,5
Varat 688,8 681,1   22,4 19,4   34,5 26,5               745,8 727,1
Investoinnit 38,5 59,5   0,1 0,2   0,5 0,7               39,2 60,4