Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2011 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Orionin yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 21.3.2011.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.3.2011 klo 10.00.

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Yhtiökokousta koskevat tiedot ja kokousaineisto ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2011.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2011 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautua voi:

internetin kautta osoitteessa www.orion.fi
puhelimitse numeroon 010 426 5252
faksilla numeroon 010 426 2323
kirjallisesti osoitteeseen Orion Oyj, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo

Ilmoittautumisten ja mahdollisten valtakirjojen on oltava perillä ennen määräajan päättymistä.

Osingonmaksu

Orionin hallitus esittää 31.3.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, mikä vastaa 91,6 prosentin osingonjakosuhdetta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta käyttörahastosta pääoman palautuksena 0,06 euroa osaketta kohden.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, osinko ja pääoman palautus maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 merkittyinä osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään Orionin osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukainen maksupäivä on 12.4.2011.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Julkaisut ja niiden jakelu

Orionin julkaisut ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media.

Orionin julkaisujen tilaajaksi voi rekisteröityä täyttämällä tilauslomakkeen osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media. Julkaisuja voi tilata myös Orionin viestinnästä sähköpostitse osoitteesta corpcom (at) orion.fi.

Viralliset lähetykset osakkeenomistajilleen Orion postittaa Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisiin osoitteisiin osakkeenomistajakohtaisesti. Virallisia lähetyksiä ovat mm. sellaiset yhtiökokouskutsut, jotka on osakeyhtiölain mukaisesti lähetettävä osakkeenomistajalle kirjeitse.

Orion ei julkaise painettua vuosikertomusta vuodelta 2010, vaan se julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viikolla 10/2011. Tilinpäätösasiakirjat ovat tulostettavissa tämän sivuston aineistopankista ja ne saa edelleen myös painettuna versiona tilaamalla ne erikseen verkkosivujemme kautta.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kaikkiin niihin pankkeihin tai pankkiiriliikkeisiin, joissa osakkeenomistajalla on arvo-osuustilejä. Orion ei voi tehdä osoitteenmuutosta arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan puolesta.

Julkaisujen tilaajarekisterin tietoja voi päivittää Orionin internetsivuilla olevan rekisteröintilomakkeen kautta.

Hiljainen kausi

Ennen jokaista tulosjulkaisua Orion noudattaa kolmen viikon mittaista hiljaista kautta, jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita ja sijoittajia eivätkä osallistu pääomamarkkinoihin liittyviin tilaisuuksiin.

Hiljaisen kauden aikana yhtiö ei myöskään kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä.