TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ


1.1.–31.12.2010 A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 7 779 934 93 247 272 101 027 206

Vaihdon osuus osakemäärästä, % 15,8 % 101,2 % 71,5 %
Vaihto, milj. € 117,7 1 407,7 1 525,5
Päätöskurssi 31.12.2009, € 15,06 15,05

Alin kurssi, € (A 6.5.2010 ja B 7.5.2010) 12,21 13,20

Keskikurssi, € 15,13 15,10

Ylin kurssi, € (A ja B 23.3.2010) 17,82 17,88
Päätöskurssi 31.12.2010, € 16,40 16,37
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 780,0 1 525,3 2 305,4