SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 1)

 

31.12.2010 A-osakkeet B-osakkeet Osakkeita yhteensä % osakkeista Ääniä yhteensä % äänistä Järjestys äänimäärän mukaan
1. Capital Research and Management Company 2) 0 6 979 085 6 979 085 4,9 % 6 979 085 0,7 %  
2. Erkki Etola ja yhtiöt 2 500 000 0 2 500 000 1,8 % 50 000 000 4,8 % 1.
  Etola Erkki 200 000 0  
4 000 000
 
  Etola Oy 2 300 000 0  
46 000 000
 
3. Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. ja yhtiöt 2 083 360 0 2 083 360 1,5 % 41 667 200 4,0 % 2.
  Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. 1 034 860 0  
20 697 200
 
  Tukinvest Oy 1 048 500 0  
20 970 000
 
4. Orionin Eläkesäätiö 3) 1 765 624 192 699 1 958 323 1,4 % 35 505 179 3,4 %  
5. Jouko Brade ja yhtiöt 1 557 715 306 690 1 864 405 1,3 % 31 460 990 3,0 % 4.
  Brade Jouko 255 800 29 600  
5 145 600
 
  Brade Oy 726 100  
14 620
 
  Medical Investment Trust Oy 1 300 000 275 555  
26 275 555
 
  Lamy Oy 1 152 235  
23 275
 
  Helsinki Investment Trust Oy 37 1 000  
1 740
 
  Helsinki Securities Oy 0 100  
100
 
  Töölö Trading Oy 0 100  
100
 
  Botnia Trading Oy 0 300  
300
 
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 577 440 150 000 1 727 440 1,2 % 31 698 800 3,0 % 3.
7. Kansaneläkelaitos 0 1 658 368 1 658 368 1,2 % 1 658 368 0,2 % 15.
8. Ylppö Jukka 1 247 136 292 241 1 539 377 1,1 % 25 234 961 2,4 % 5.
9. Aho Group Oy:n määräysvaltaäänet 1 111 666 429 1 112 095 0,8 % 22 233 749 2,1 % 6.
  Helsingin Lääkärikeskus Oy 658 230 4  
13 164 604
 
  Kliinisen Kemian Tutkimussäätiö 100 000 0  
2 000 000

  Aho Juhani 310 029 0  
6 200 580
 
  Aho Kari Jussi 21 641 0  
432 820
 
  Porkkala Miia 5 115 0  
102 300
 
  Lappalainen Annakaija 4 944 0  
98 880
 
  Aho Antti 7 792 0  
155 840
 
  Aho Ville 3 915 425  
78 725
 
10. Into Ylppö ja määräysvaltaäänet 776 736 240 200 1 016 936 0,7 % 15 774 920 1,5 % 8.
  Ylppö Into 577 936 240 200     11 798 920    
  Ylppö Eeva 106 400 0  
2 128 000
 
  Ylppö Aurora 92 400 0  
1 848 000
 
11. Saastamoisen Säätiö 989 996 0 989 996 0,7 % 19 799 920 1,9 % 7.
12. Valtion Eläkerahasto 0 800 000 800 000 0,6 % 800 000 0,1 % 16.
13. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 292 800 372 250 665 050 0,5 % 6 228 250 0,6 % 12.
14. Eero Karvonen ja yhtiöt 546 200 22 507 568 707 0,4 % 10 946 507 1,0 % 9.
  Karvonen Eero 73 170 5 836  
1 469 236
 
  EVK-Capital Oy 473 030 16 671  
9 477 271
 
15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 217 616 294 900 512 516 0,4 % 4 647 220 0,4 % 13.
16. SR Danske Invest Finland 0 494 891 494 891 0,4 % 494 891 0,0 % 17.
17. Maritza Salonen ja määräysvaltaäänet 456 146 0 456 146 0,3 % 9 122 920 0,9 % 10.
  Salonen Maritza 387 046 0     7 740 920    
  Maritza ja Reino Salosen säätiö 69 100 0     1 382 000    
18. Laakkonen Yrjö Ilmari 417 000 25 000 442 000 0,3 % 8 365 000 0,8 % 11.
19. Orion-Farmos Tutkimussäätiö 132 996 282 514 415 510 0,3 % 2 942 434 0,3 % 14.
20. Suomen Kulttuurirahasto 0 404 620 404 620 0,3 % 404 620 0,0 % 18.
20 suurinta yhteensä 15 672 431 12 516 394 28 188 825 20,0 % 325 965 014 31,2 %
Hallintarekisteröidyt (ilman Capital Research and Management Companya) 583 626 28 461 704 29 045 330 20,6 % 40 134 224 3,8 %  
Muut 31 307 508 52 199 511 83 507 019 59,1 % 678 349 671 64,9 %  
Orionin hallussa olevat omat osakkeet 0 516 654 516 654 0,4 % 516 654 0,0 %  
Kaikki yhteensä 47 563 565 93 694 263 141 257 828 100,0 % 1 044 965 563 100,0 %


1) Luettelossa on ilmoitettu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien suorat omistukset äänimäärineen, osakkeenomistajalla olevaan äänimäärään rinnastettavat liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat osakkeenomistajan määräysvallassa olevalla yhteisöllä tai säätiöllä olevat äänimäärät, osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiöllä ja eläkekassalla olevat äänimäärät sekä muut äänimäärät, jonka käytöstä osakkeenomistaja voi yksin tai yhdessä kolmannen kanssa päättää tekemänsä sopimuksen nojalla tai muutoin.

2) Tiedot perustuvat Capital Research and Management Companyn 15.10.2010 antamaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaiseen ilmoitukseen.

3) Ei äänioikeutta yhtiökokouksissa