OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET


1.7.2006–31.12.2010 A-osakkeita B-osakkeita Osakkeita yhteensä Ääniä yhteensä Osakepääoma milj. €
Osakemäärä 1.7.2006 56 397 540 84 860 288 141 257 828 1 212 811 088 92,2
Osakkeiden muunnot 1.7.–31.12.2006 -843 300 843 300


Osakemäärä 31.12.2006 55 554 240 85 703 588 141 257 828 1 196 788 388 92,2
Osakkeiden muunnot 1.1.–31.12.2007 -2 995 552 2 995 552


Osakemäärä 31.12.2007 52 558 688 88 699 140 141 257 828 1 139 872 900 92,2
Osakkeiden muunnot 1.1.–31.12.2008 -1 118 020 1 118 020


Omien osakkeiden hankinta - 350 000


Omien osakkeiden luovutus - -25 164


Osakemäärä 31.12.2008 51 440 668 89 817 160 141 257 828 1 118 630 520 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 51 440 668 89 492 324 140 932 992 1 118 305 684 92,2
Osakkeiden muunnot 1.1.–31.12.2009 -100 000 100 000


Omien osakkeiden luovutus - -44 806


Osakemäärä 31.12.2009 51 340 668 89 917 160 141 257 828 1 116 730 520 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 51 340 668 89 637 130 140 977 798 1 116 450 490 92,2
Osakkeiden muunnot 1.1.–31.12.2010 -3 777 103 3 777 103


Omien osakkeiden hankinta
302 230


Omien osakkeiden luovutus - -65 606


Osakemäärä 31.12.2010 47 563 565 93 694 263 141 257 828 1 044 965 563 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 47 563 565 93 177 609 140 741 174 1 044 448 909 92,2