OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
2010 2009 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07 +22,0 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07 +22,0 %
Osakekohtainan rahavirta ennen rahoituseriä, € 1,26 1,03 +22,8 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,32 3,11 +6,6 %
Osakekohtainen osinko, € 1,20 ¹) 1,00 +20,0 %

Osingonjakosuhde, % 91,6 % ¹) 93,5 %
Pääoman palautus käyttörahastosta 0,06 ¹) 0,10 -40,0 %
Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl 140 917 406 140 969 942

¹) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 1,20 euroa osakkeelta vuodelta 2010. Lisäksi hallitus ehdottaa vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osakkeelta.