ORIONIN OSAKKEIDEN PERUSTIETOJA


31.12.2010 A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV -
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006 -
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377 -
GICS-koodi 30101030 30101030 -
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE -
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH -
Osakepääoma, milj. € 31,0 61,2 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, € 0,65 0,65 -
Osakemäärä yhteensä, kpl 47 563 565 93 694 263 141 257 828

% koko osakekannasta 34 % 66 % 100 %

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl - 516 654 516 654
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 47 563 565 93 177 609 140 741 174
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl - - 1
Osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1 -
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 951 271 300 93 177 609 1 044 448 909

% kaikista äänistä 91 % 9 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 162 46 143 58 686