OMISTUSJAKAUMA OSAKASRYHMITTÄIN


Osakasryhmät 31.12.2010 Omistajia % A-osakkeita % B-osakkeita % Osakkeita yhteensä % Ääniä yhteensä %
Kotitaloudet 55 553 94,7 % 31 625 709 66,5 % 41 576 366 44,4 % 73 202 075 51,8 % 674 090 546 64,5 %
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 225 0,4 % 996 494 2,1 % 36 294 050 38,7 % 37 290 544 26,4 % 56 223 930 5,4 %
Julkisyhteisöt 38 0,1 % 4 005 392 8,4 % 3 690 733 3,9 % 7 696 125 5,4 % 83 798 573 8,0 %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 2 152 3,7 % 7 142 515 15,0 % 5 108 944 5,5 % 12 251 459 8,7 % 147 959 244 14,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 653 1,1 % 3 534 422 7,4 % 4 565 753 4,9 % 8 100 175 5,7 % 75 254 193 7,2 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 64 0,1 % 192 129 0,4 % 1 878 267 2,0 % 2 070 396 1,5 % 5 720 847 0,5 %
Muut 0 0,0 % 66 904 0,1 % 63 496 0,1 % 130 400 0,1 % 1 401 576 0,1 %
Orionin hallussa olevat omat osakkeet 1 0,0 % 0 0,0 % 516 654 0,6 % 516 654 0,4 % 516 654 0,0 %
Yhteensä 58 686 100,0 % 47 563 565 100,0 % 93 694 263 100,0 % 141 257 828 100,0 % 1 044 965 563 100,0 %
OMISTUSJAKAUMA OSAKEMÄÄRÄN MUKAAN


Osakemäärä 31.12.2010 Omistajia % A-osakkeita % B-osakkeita % Osakkeita yhteensä % Ääniä yhteensä %
1–100 13 399 22,8 % 297 623 0,6 % 674 514 0,7 % 889 450 0,6 % 5 768 688 0,6 %
101–1 000 32 690 55,7 % 3 944 798 8,3 % 11 580 446 12,4 % 13 816 176 9,8 % 72 931 598 7,0 %
1 001–10 000 11 460 19,5 % 11 897 089 25,0 % 23 580 611 25,2 % 32 745 126 23,2 % 234 011 670 22,4 %
10 001–100 000 1 050 1,8 % 10 750 194 22,6 % 12 794 859 13,7 % 25 980 346 18,4 % 251 036 980 24,0 %
100 001–1 000 000 75 0,1 % 10 333 397 21,7 % 7 861 082 8,4 % 18 804 056 13,3 % 224 914 821 21,5 %
1 000 001– 11 0,0 % 10 273 560 21,6 % 36 622 601 39,1 % 48 375 620 34,2 % 254 383 576 24,3 %
Yhteistilillä 0 0,0 % 66 904 0,1 % 63 496 0,1 % 130 400 0,1 % 1 401 576 0,1 %
Yhteensä 58 685 100,0 % 47 563 565 100,0 % 93 177 609 99,4 % 140 741 174 99,6 % 1 044 448 909 100,0 %

joista hallintarekisteröityjä 13 0,0 % 583 626 1,2 % 35 440 789 37,8 % 36 024 415 25,5 % 47 113 309 4,5 %
Orionin hallussa olevat omat osakkeet 1 0,0 % 0 0,0 % 516 654 0,6 % 516 654 0,4 % 516 654 0,0 %
Osakkeet yhteensä 58 686 100,0 % 47 563 565 100,0 % 93 694 263 100,0 % 141 257 828 100,0 % 1 044 965 563 100,0 %