Johtoryhmä

Klikkaamalla kuvia saat lisätietoa johtoryhmän jäsenistä

 • Timo Lappalainen

  Timo Lappalainen

  Toimitusjohtaja

   

  Diplomi-insinööri
  s. 1962

  Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 1.1.2008 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Toimitusjohtaja 2008-, Alkuperälääkkeet ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköiden johtaja 2005-2007, OrionPharma -tulosyksikön varatoimitusjohtaja 2003-2005 ja lääkeliiketoiminnan kehitysjohtaja 1999-2003
  Leiras Oy: kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 1994-1999
  Finvest Oy: liiketoiminnan kehitysjohtaja sekä Saksan tytäryhtiön toimitusjohtaja 1989-1993
  Arthur Andersen -yhtiö Chicagossa, Yhdysvalloissa: konsultti 1987-1988

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet
  Hallituksen jäsen: Kemianteollisuus ry 2008-, Sydäntutkimussäätiö 2010-
  Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2009-

   

 • Satu Ahomäki

  Satu Ahomäki

  Kauppatieteiden maisteri
  s. 1966

  Johtaja, Global Sales 1.10.2010 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Johtaja, Global Sales 2010-, Eläinlääkkeet-tulosyksikön johtaja 2008-2010, liiketoiminnan kehittämisyksikön johtaja 2006-2007, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2005, Projektihallintoyksikön projektijohtaja ja projektipäällikkö Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueella 2000-2004, eri tehtävissä T&K:ssa, mm. tutkimuspäällikkönä 1992-1999.

   

 • Markku Huhta-Koivisto

  Markku Huhta-Koivisto

  Diplomi-insinööri, MBA
  s. 1956

  Johtaja, Erityistuotteet ja Fermion 1.11.2006 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Johtaja, Erityistuotteet ja Fermion 2006-, Orion Pharman toimitusketjun johtaja 2004-2006, Fermion Oy:n toimitusjohtaja 2004-2005, Orion-yhtymä Oyj: Orion Pharman
  toimitusketjun johtaja 2002-2004, informaatiojärjestelmän ja muutosprojektin
  johtaja 2000-2009, aluemyyntijohtaja 1998-2000 ja materiaalitoimintojen johtaja 1996-1998, Orion-Farmos lääketeollisuuden materiaalitoimintojen johtaja 1991-1996, Farmos Oy:n Lääkeryhmän materiaalijohtaja 1990-1991 ja materiaalipäällikkö 1987-1990, Lääkefarmoksen käyttöpäällikkö 1984-1987 ja tuotannonsuunnittelupäällikkö 1982-1983
  Oy Santasalo-Sohlberg Ab: kehitysinsinööri 1981-1982

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet
  Hallituksen puheenjohtaja: Fermion Oy 2005-
  Huoltovarmuuskeskuksen Terveydenhuoltosektorin jäsen 2007-

   

   

 • Olli Huotari

  Olli Huotari

  Varatuomari, LL.M.
  s. 1966

  Johtaja, Esikuntatoiminnot (ml. Henkilöstöhallinto,
  Immateriaalioikeudet, Lakiasiat ja Viestintä) 1.7.2006 alkaen

  Orion Oyj:n hallituksen sihteeri 1.10.2002 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Orion Pharman henkilöstöjohtaja ja Orion-konsernin henkilöstön kehittämisjohtaja 2005-2006, konsernin päälakimies 2002-2006, konsernihallinnon lakimies 1996-2002
  Kentin yliopisto Englannissa: Master of Laws in International Commercial Law -tutkinto1995-1996
  Asianajotoimisto Jouko Penttilä Oy: lakimies 1992-1995

   

 • Liisa Hurme

  Liisa Hurme

  Filosofian tohtori (Biokemia)
  s. 1967

  Johtaja, Alkuperälääkkeet 1.1.2008 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj:Johtaja, Alkuperälääkkeet 2008-, Urologia ja Onkologia -alueen liiketoimintajohtaja 2005-2007, Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueen lääkekehitysohjelmien projektijohtaja 2004-2005, Porftolionhallinta-yksikön portfoliopäällikkö 2002-2004, Projektihallinto-yksikön projektipäällikkö 2001-2002, Hormonihoidot-terapia-alueen tutkija ja projektipäällikkö 1999-2001
  Pharmacia & Upjohn: Diagnostiikka-yksikön tutkija Ruotsissa sekä tuotekehitystutkija Saksassa (ELIAS GmbH) ja Ranskassa (Institute Pasteur) 1995-1999

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet
  Hallituksen jäsen: Suomen Bioteollisuus ry. FIB 2010-

 • Jari Karlson

  Jari Karlson

  Kauppatieteiden maisteri
  s. 1961

  Johtaja, Talous ja hallinto 1.8.2002 alkaen


  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Johtaja, Talous ja hallinto 2002-, Orion Pharman talousjohtaja 2001-2002
  Kuusakoski Group Oy: konsernin talouspäällikkö 1999-2001
  Genencor International Inc: Controller, Euroopan ja Aasian toimintojen suunnittelujohtaja ja Euroopan alueen talousjohtaja 1990-1999
  Cultor Oy: biokemian ryhmän talouspäällikkö1988-1989

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet
  Hallituksen jäsen: Eläke-Tapiola 2010-

   

 • Pekka Konsi

  Pekka Konsi

  Diplomi-insinööri
  s. 1948

  Johtaja, Toimitusketju 1.11.2006 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Johtaja, toimitusketju 2006-, Lääkevalmistetuotannon tehtaanjohtaja Espoossa ja Kuopiossa 1994-2006, Suunnittelujohtaja 1988-1994, Teknillisen suunnittelun päällikkö 1977-1988
  Ennen tuloaan Orioniin Pekka Konsi työskenteli Helsingin teknillisessä korkeakoulussa assistenttina ja osa-aikaisesti insinööritoimistossa.

   

   

 • Reijo Salonen

  Reijo Salonen

  Professori, dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori
  s. 1956

  Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Chief Medical Officer 1.11.2006 alkaen

  Keskeinen työura
  Orion Oyj: Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Chief Medical Officer 2006-
  Pfizer: Neurology, Psychiatry and Opthalmology -terapia-alueen johtaja sekä Neurotieteet-terapia-alueesta vastaava johtaja 2004-2006
  GlaxoSmithKline: neurotieteiden kliinisen kehityksen ja Medical Affairs -osaston johtaja 2002-2004
  GlaxoSmithKline: neurologian ja GI-kanavan sairauksien kliinisestä kehityksestä vastaava johtaja 2001-2002
  GlaxoWellcome: keskushermostoterapiaryhmän lääketieteellisen strategian ja viestinnän johtaja 1999-2001, neurologian ja psykiatrian lääketieteellinen johtaja
  Medical Affairs ja Commercial Strategy -ryhmissä 1998-1999, migreenin lääketieteellinen strategiajohtaja Yhdysvalloissa 1997-1998, lääketieteellinen johtaja Suomessa 1995-1997

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet
  Hallituksen jäsen: European Brain Council 2006-
  Jäsen: European Brain Council Industry Board 2006-, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Research Directors Group 2007-, Turun Yliopiston neuvottelukunta 2010-

 • Liisa Remes

  Liisa Remes

  Tutkimusassistentti

  Liisa Remes on konsernin johtoryhmässä henkilöstön edustajana.