Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikaudella 2010 Orionin tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisölle vuodelta 2010 maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat 232 000 euroa (254 000 euroa v. 2009) ja muista asiantuntijapalveluista maksetut palkkiot 127 000 (215 000) euroa. Palkkioiden tarkempi erittely esitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.