Muu johto

 

KONSERNIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 1.1.2011 ALKAEN


Timo Lappalainen Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 1)
Satu Ahomäki Johtaja, Global Sales
Markku Huhta-Koivisto Johtaja, Erityistuotteet ja Fermion
Olli Huotari Johtaja, Esikuntatoiminnot
Liisa Hurme Johtaja, Alkuperälääkkeet
Jari Karlson Johtaja, Talous ja hallinto sekä Eläinlääkkeet
Pekka Konsi Johtaja, Toimitusketju
Reijo Salonen Johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys
1) Edustaa myös Orion Diagnosticaa johtoryhmässä

 

Johtoryhmän jäsenten lisäksi johtoryhmässä toimii henkilöstön edustajana Liisa Remes.

Johtoryhmän jäsenten esittelyt ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/muujohto sekä tässä vuosikertomuksessa.
Päivitetyt tiedot johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista ovat saatavilla osoitteessa
www.orion.fi/sisapiirirekisteri.

Johtoryhmän roolia ja vastuita on tarkemmin selostettu kohdassa Konsernin johtoryhmä.